Vitaminen voor een energiek clubleven

ClubNet laat clubleden slagvaardiger werken en met elkaar verbinden
op een aantrekkelijke, plezierige én veilige manier

Een verrassend simpele manier van effectief samenwerken

Weekberichten op maat

Weekberichten in ClubNet zijn lust voor het oog. Als een magazine vormgegeven en in een handomdraai samengesteld en verstuurd. Met alleen relevante informatie op basis van de clubfuncties van elk lid. Notulisten worden goed ingevoerde verslaggevers.

Berichtenbox

Berichten aan bijv. de voorzitter of een programmacommissie worden intern verstuurd. Geen gezoek meer naar de juiste e-mailadressen. Zeker weten dat een bericht met bijlagen ook na weken en maanden blijft voor een commissie of clublid.

Actueel programma

Het wekelijkse programma is het kloppende hart van een serviceclub. Aantrekkelijke layout met een snel aan te passen attendance zijn essentieel. Gastsprekers en kandidaatleden ontvangen een mail met programmabeschrijving en attendance.

Op alle apparaten beschikbaar

ClubNet is ontwikkeld voor allerlei soorten computerapparaten. Of het nu de PC is of een mobiel apparaat, de software is op die toestellen te gebruiken. Mooier nog; ClubNet past zich aan als u het apparaat liggend of staand in de hand heeft.

Informatie die relevant is

ClubNet doet veel moeite om clubleden niet te overspoelen met nutteloze gegegevens maar juist op de individuele persoon afgestemde informatie weer te geven. 

  • Informatie op maat door toegang op basis functies en commissielidmaatschappen
  • Actualisering van ledengegevens vanuit LeAd
  • Uitgebreide ledeninformatie met partnergegevens
  • Privacy opgezet volgens de uitgangspunten van de AVG / GDPR
  • Centraal Dashboard dat voor elk lid persoonlijk is samengesteld

Sámen maken leden ClubNet tot een krachtig instrument

Iedereen doet mee

Het systeem kent geen centrale webmaster die al het werk mag doen. ClubNet krijgt steeds meer waarde doordat alle clubleden bijdragen aan het systeem. De penningmeester stuurt de rekeningen rond en zorgt dat commissies hun begrotingen op orde hebben. Of een commissie-voorzitter die de agenda's en notulen van vergaderingen rondstuurt en bewaart in het documentensysteem.

Eenieders bijdrage blijft bewaard

De diversiteit van serviceclubs betekent ook dat men beschikt over ongekend krachtige competenties en netwerken. In commissies en bij projecten komt dat vaak naar boven. ClubNet kan die kennis en ervaring uitstekend vastleggen en ook in opvolgende jaren doorgeven aan nieuwe generaties commissie- en clubleden.

Wat Rotaryleden over ClubNet zeggen