Verbindende en actieve weekberichten

In goede weekberichten is het DNA van de club snel herkenbaar. Een belangrijke bron van kennis van en over de club. Niet alleen voor bestaande leden maar zeker ook voor nieuwkomers en kandidaatleden. Maar hoe zorg je nou dat weekberichten de servicegedachte en actiebereidheid steunen en verhogen. Dat kan met ClubNet weekberichten.

Vaste onderdelen van een weekbericht

Elk weekbericht bevat vaste onderdelen die voor elk lid gelijk zijn.

  • Hoofdartikel met een weergave van het centrale onderwerp van de bijeenkomst
  • Updates over lopende projecten, Grants en andere artikelen over bijzondere activiteiten van clubleden, districtsinformatie en moederclub 
  • Mededelingen met betrekking tot het wel en wee van leden

Variabele onderdelen van het weekbericht

Niet alle informatie is voor iedereen even interessant of moet met elkaar worden gedeeld. Zo verschijnen bestuursdocumenten in het weekbericht voor alleen de bestuursleden. 

  • Documenten in het documentenarchief
  • Komende commissievergaderingen met agenda
  • Eigen projecttaken
  • Attendance van de komende bijeenkomst

Hoofdartikel

Elk weekbericht begint met het centrale thema van de voorgaande clubbijeenkomst. Typische onderwerpen:

  • Externe spreker met een onderwerp over het jaarthema
  • Beroepspraatje, Fireside of Clubzaken
  • Interne spreker over gebeurtenis, dilemma's etc.